FOUSKOVINY PRO LIDI
Pragoline 2004

Fouskoviny pro lidi


"Jsem velký básník," řekl jsem hrdě.
Vnouček pokrčil rameny:
"Sto sedmdesát pět neznamená dneska nic!"


*

Mládí trvá tak dlouho,
než si člověk přizná,
že je starý.


*

Stát žije z peněz poplatníků a vyžaduje,
abychom se mu za to ještě klaněli.
Je to stejné,
jako když vám dá žebrák za tučnou almužnu facku.


*

S poctivostí nejdál dojdeš.
Ale to neznamená,
že se ti tam bude líbit.


*

V supermarketech je opravdová spravedlnost.
Každý má stejný vůz a ještě mu to,
co za něj zaplatil, vrátí nazpět.


*

Hlupák je k smíchu jen do té doby,
než se stane tvým nadřízeným.


*

Horory jsou v porovnání se skutečností legrační bajky.


*

Zástup lidí:
Tisíc srdcí,
dva tisíce rukou,
dva tisíce nohou
a jeden strach.


*

Na klopy se dávají jen vyhaslé hvězdy.


*

Každá organizace je společenství otroků.
Členské příspěvky jsou obnosem na vlastní pouta.


*

Válení se v posteli je jedna z nejušlechtivějších činností.
Člověk neublíží ostatním svou přítomností.


*

Přemíra informací nám zajistila
mnohonásobný strach z umírání.


*

Ženy dokáží udělat z mužů kašpárky.
Ti ovšem žijí v domnění,
že jsou řediteli loutkových divadel.


*

Fouskoviny pro lidi